Formiranje vlasti u
Bosni i Hercegovini nakon
Općih izbora 2018. godine

Posljednji Opći izbori održani su 7.10.2018. godine. Od tada je prošlo gotovo godinu dana a vlast nije u potpunosti uspostavljena. Uslijed složenog ustavnog uređenja sa 13 vlada i skupština (10 kantonalnih, 2 entitetske, 1 državna), te različitih postizbornih koalicija i saveza stranaka teško je uopće očekivati brzo formiranje vlasti. Do oktobra 2019. godine nisu u svim kantonima formirane izvršne vlasti, niti je vlast u potpunosti formirana na državnom nivou i u entitetu FBiH.

Državni Nivo

 • 20.11.2018. konstituisan novi saziv Predsjedništva BiH za mandatni period 2018 - 2022.
 • Članovi predsjedništva su Šefik Džaferović (SDA) iz reda bošnjačkog naroda, Milorad Dodik (SNSD) iz reda srpskog naroda i Željko Komšić (DF) iz reda hrvatskog naroda
 • Još uvijek nije imenovan novi saziv Vijeća ministara BiH
 • U tehničkom mandatu još uvijek je predsjedavajući VMBiH Denis Zvizdić (SDA), njegovi zamjenici su Vjekoslav Bevanda (HDZ BiH) i Mirko Šarović (SDS)

Zastupnički dom PSBiH

 • 28.02.2019. imenovan novi zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajuća Borjana Krišto (HDZ BiH), zamjenici Denis Zvizdić (SDA) i Nebojša Radmanović (SNSD)
  • SDA 9 mandata
  • SNSD 5 mandata
  • SDP 5 mandata
  • HDZ 5 mandata
  • SDS 4 mandata
  • Demokratska fronta 3 mandata
  • SBB 2 mandata
  • Naša stranka 2 mandata
  • PDP 2 mandata
  • Nezavisni blok 1 mandat
  • PDA 1 mandat
  • A-SDA 1 mandat
  • DNS - 1 mandat
  • Socijalistička partija 1 mandat

Dom naroda PSBiH

 • 28.02.2019. izabran Kolegij Doma naroda PSBiH
 • Predsjedavajući Doma naroda PSBiH je Bakir Izetbegović (SDA), prvi zamjenik je Dragan Čović (HDZ BiH), drugi zamjenik je Nikola Špirić (SNSD)
 • Predsjedavajući Kluba delegata bošnjačkog naroda je Asim Sarajlić (SDA)
 • Predsjedavajući Kluba delegata srpskog naroda je Sredoje Nović (SNSD)
 • Predsjedavajuća Kluba delegata hrvatskog naroda je Lidija Bradara (HDZ BiH)

Entitetski Nivo

 • Marinko Čavara (HDZ BiH) predsjednik u tehničkom mandatu
 • podpredsjednici i podpredsjednice Melika Mahmutbegović (SDA) i Milan Dunović (DF)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

 • 28.02.2019. izabran Kolegij Doma naroda PSBiH
 • Predsjedavajući Doma naroda PSBiH je Bakir Izetbegović (SDA), prvi zamjenik je Dragan Čović (HDZ BiH), drugi zamjenik je Nikola Špirić (SNSD)

Predstavnički dom Parlamenta FBiH

 • Elvir Karajbić (SDP) imenovan je 27.11.2018. za predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.
 • Vanrednom sjednicom 16.07.2019. Karajbić je smijenjen i na njegovo mjesto imenovan je Mirsad Zaimović (SDA)
  • SDA 27 mandata
  • Koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BIH, HSP-HNS, HSP DR AS BIH, HDU BIH, HSS SR 16 mandata
  • SDP 16 mandata
  • DF 10 mandata
  • SBB 8 mandata
  • Naša stranka 6 mandata
  • Nezavisni blok 1 mandat
  • PDA 4 mandata
  • Koalicija HDZ 1990, HSP BiH, HNL 2 mandata
  • A-SDA 2 mandata
  • Narod i pravda 2 mandata
  • Laburistička stranka 1 mandat
  • Samostalni zastupnici 3 mandata

Dom naroda FBiH

 • Predsjedavajući Doma naroda FBiH Tomislav Martinović (HDZ BiH)
 • Podpredsjedavajući Doma naroda FBiH Aljoša Čampara (SDA)
 • Drugi podpredsjedavajući Doma naroda FBiH nije izabran

Klubovi naroda u Domu naroda FBiH

Dom naroda FBiH konstituiran je na sjednici 20.02.2019. godine

 • Ivo Tadić (HDZ BiH) predsjednik Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda FbiH
 • Jasmin Duvnjak (SDA), predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda FbiH
 • Još uvijek nije izabran predsjednik Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda FBiH
 • Predsjednica Željka Cvijanović (SNSD)
 • podpredsjednici RS su Ramiz Salkić (SDA) i Josip Jerković (HDZ BiH)

Vlada Republike Srpske

 • 18.12.2018. imenovana Vlada Republike Srpske, premijer RS-a je Radovan Višković (SNSD)

Narodna skupština Republike Srpske

 • Predsjedavajući Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović (Demokratski savez - DEMOS)

Kantonalne vlasti

Kanton 1 -
Unsko-sanski kanton

 • 20.12.2018 imenovana Vlada Unsko-sanskog kantona
 • Premijer Mustafa Ružnić (A-SDA)
 • Predsjedavajući Skupštine USK Rasim Pajić (A-SDA)
  • SDA 9 mandata
  • Koalicija A-SDA – PoMAK (Pokret za modernu i aktivnu Krajinu) 8 mandata
  • SDP 4 mandata
  • Laburistička stranka 3 mandata
  • SBB 2 mandata
  • Demokratska fronta 2 mandata
  • Nezasni blok 1 mandat
  • Naša stranka 1 mandat

Kanton 2 -
Posavski kanton

 • 30.01.2019. imenovana Vlada Posavskog kantona
 • Premijer Đuro Topić (HDZ BiH)
 • Predsjedavajući Skupštine PK Blaž Župarić (HDZ BiH)
  • HDZ BiH 10 mandata
  • HDZ 1990 3 mandata
  • SDA 2 mandata
  • Posavska stranka 2 mandata
  • SBB 1 mandat
  • HSP BiH 1 mandat
  • PDA 1 mandat
  • SDP BiH 1 mandat

Kanton 3 -
Tuzlanski kanton

 • 20.07.2019. imenovana Vlada Tuzlanskog kantona
 • Premijer Denijal Tulumović (SDA)
 • Predsjedavajući skupštine TK Žarko Vujović (SDP)
  • SDP 10 mandata
  • SDA 9 mandata
  • PDA 7 mandata
  • Demokratska fronta 3 mandata
  • SBB 2 mandata
  • Naša stranka 2 mandata
  • SBiH 2 mandata

Kanton 4 -
Zeničko-dobojski kanton

 • 27.03.2019. imenovana Vlada Zeničko-dobojskog kantona
 • Premijer Mirza Ganić (SDA)
 • Predsjedavajuća Skupštine ZDK Amira Hadžić (SDA)
  • SDA 11 mandata
  • SDP 6 mandata
  • Demokratska fronta 3 mandata
  • SBB 3 mandata
  • Koalicija Nezavisni blok, Snaga centra, HS BiH i Prva stranka 3 mandata
  • HDZ BIH 3 mandata
  • A-SDA 2 mandata
  • Samostalni zastupnici 2 mandata
  • Naša stranka 1 mandat
  • SBiH 1 mandat

Kanton 5 -
Bosansko-podrinjski kanton

 • 26.04.2019. imenovana Vlada Bosansko-podrinjskog kantona
 • Premijerka Aida Obuća (SDA)
 • Predsjedavajuća Skupštine BPK Edita Velić (DF)
  • SDA 5 mandata
  • Liberalna stranka 4 mandata
  • Nezavisna bh. Lista 3 mandata
  • SBB 2 mandata
  • SDP 2 mandata
  • DF 2 mandata
  • SBiH 2 mandata
  • Goraždanska priča 2 mandata
  • Nezavisni blok 1 mandat
  • A-SDA 1 mandat
  • Naša stranka 1 mandat

Kanton 6 -
Srednjobosanski kanton

 • 15.02.2019. imenovana Vlada Srednjobosanskog kantona
 • Premijer Tahir Lendo (SDA)
 • Predsjedavajući Skupštine SBK Josip Kvasina (HDZ BiH)
  • SDA 10 mandata
  • Koalicija HDZ BiH - HDZ 1990 10 mandata
  • SDP BiH 5 mandata
  • Demokratska fronta 2 mandata
  • SBB 2 mandata
  • Nezavisni blok 1 manda

Kanton 7 -
Hercegovačko-neretvanski kanton

 • Još uvijek nije formirana vlast.
 • Nevenko Herceg (HDZ BiH) je premijer u tehničkom mandatu
 • Predsjedavajući skupštine HNK je Šerif Špago (SDA)
  • HDZ BiH 13 mandata
  • SDA 8 mandata
  • SDP 3 mandata
  • HDZ 1990 2 mandata
  • SBB 2 mandata
  • Demokratska fronta 2 mandata
  • HRS 2 mandata

Kanton 8 -
Zapadnohercegovački kanton

 • 17.12.2018. imenovana Vlada Zapadnohercegovačkog kantona
 • Premijer Zdenko Ćosić (HDZ BiH)
 • Predsjedavajući Skupštine ZHK Ivan Jelčić (HDZ BiH)
  • HDZ BiH 16 mandata
  • Koalicija HDZ 1990, HKDU, HRAST, HNL 5 mandata
  • HRS 2 mandata
  • HSP DR A.S. BiH 1 mandat
  • HSP BiH 1 mandat

Kanton 9 -
Kanton Sarajevo

 • 26.12.2018. imenovana Vlada Kantona Sarajevo
 • Premijer Edin Forto (Naša stranka)
 • Predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković (Narod i Pravda)
  • SDA 10 mandata
  • Narod i pravda 6 mandata
  • Naša stranka 5 mandata
  • SDP 4 mandata
  • SBB 4 mandata
  • Demokratska fronta 3 mandata
  • Nezavisna bh. lista 2 mandata
  • BOSS 1 mandat

Kanton 10 -
Livanjski kanton

 • Još uvijek nije formirana vlast.
 • Ivan Jozić (HDZ BiH) je premijer u tehničkom mandatu
 • Predsjedavajući Skupštine LK je Jozo Ćosić (HDZ 1990)
  • HDZ BiH 8 mandata
  • HDZ 1990 4 mandata
  • HNL 3 mandata
  • Srpska lista 3 mandata
  • SDA 2 mandata
  • SNS 1 mandat
  • NSRZB 1 mandat
  • HRS 1 mandat
  • Županijska neovisna lista 1 mandat
  • SDP 1 mandat